Home / Air Blow Heater / Danh sách sản phẩm máy sưởi không khí nóng

Danh sách sản phẩm máy sưởi không khí nóng

Mục lục của trang này:

<< Tóm tắt sản phẩm>>

Máy sưởi không khí nóng

Máy sưởi không khí nóng tiêu chuẩn Sê-ri ABH
Máy sưởi không khí nóng tiêu chuẩn Sê-ri ABH

 

Máy sưởi không khí nóng loại tương thích chân không Sê-ri VAH
Máy sưởi không khí nóng loại tương thích chân không Sê-ri VAH

 

Máy sưởi không khí nóng loại kháng môi trường Sê-ri DGH
Máy sưởi không khí nóng loại kháng môi trường Sê-ri DGH

 

Máy sưởi nóng khí loại 200℃ chống nhiệt Sê-ri ABH-HR

Máy sưởi nóng khí loại 200℃ chống nhiệt Sê-ri ABH-HR

 

Lựa chọn mô hình của máy sưởi không khí nóng

Lựa chọn mô hình của máy sưởi không khí nóng

 

Hỏi đáp về máy sưởi không khí nóng

Hỏi đáp về máy sưởi không khí nóng

 

Bảng giá

<< Chi tiết sản phẩm cho không khí, nitơ và argon >>

《Máy sưởi không khí nóng siêu nhỏ》ABH-4M

《Máy sưởi không khí nóng siêu nhỏ》ABH-4D

Một máy sưởi không khí nóng nhỏ hơn bút chì.
Phổ biến cho hàn nóng chảy.

 

《Máy sưởi không khí nóng siêu nhỏ》ABH-6□

《Máy sưởi không khí nóng siêu nhỏ》ABH-6□

 

ABH-8□

《Máy sưởi không khí nóng siêu nhỏ》ABH-8□

Một máy sưởi không khí nóng nhỏ có kích thước tương tự như một cây bút chì.

 

《Máy sưởi không khí nóng gió nhẹ》ABH-13AM/100V-50W

《Máy sưởi không khí nóng gió nhẹ》ABH-13AM/100V-50W

Một máy sưởi không khí nóng được phát triển cho siêu gió.
Nó có thể xử lý tốc độ dòng chảy lên đến 250cc/phút.

 

 

《Máy sưởi không khí nóng cung cấp điện DC siêu nhỏ gọn》 ABH-13AM/12V/24V

《Máy sưởi không khí nóng cung cấp điện DC siêu nhỏ gọn》 ABH-13AM/12V/24V

Máy sưởi không khí nóng được phát triển để cung cấp điện DC.
Có thể hỗ trợ DC12v-50w đến DC24v-200w.

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ nhỏ》ABH-13A

《Máy sưởi không khí nóng cỡ nhỏ》ABH-13A

Mô hình phổ biến của máy sưởi không khí nóng nhỏ.
Có nhiều vòi thổi.

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ nhỏ》ABH-19A

《Máy sưởi không khí nóng cỡ nhỏ》ABH-19A

Mô hình phổ biến của máy sưởi không khí nóng nhỏ.
Có nhiều vòi thổi.

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ vừa》ABH-22N

《Máy sưởi không khí nóng cỡ vừa》ABH-22N

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ vừa》ABH-34NM

《Máy sưởi không khí nóng cỡ vừa》ABH-34NM

Mô hình tiêu chuẩn của máy sưởi không khí cỡ trung bình.
Phổ biến cho nhựa deburring.。

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-43NM

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-43NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-38X6

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-38X6

 

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-50X6

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-50X6

Đây là mô hình lớn bán chạy nhất.

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-61X6

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-61X6

 

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-102X6

《Máy sưởi không khí nóng cỡ lớn》ABH-102X6

 

<< Chi tiết sản phẩm cho máy sưởi không khí nóng cho nhiệt độ cao>>

《Máy sưởi không khí nóng nhỏ cho nhiệt độ cao》ABH-11NM

《Máy sưởi không khí nóng nhỏ cho nhiệt độ cao》ABH-11NM

 

《Máy sưởi không khí nóng nhỏ cho nhiệt độ cao》ABH-19A

《Máy sưởi không khí nóng nhỏ cho nhiệt độ cao》ABH-19A

 

《 Máy sưởi không khí nóng trung bình cho nhiệt độ cao》ABH-22A 

《 Máy sưởi không khí nóng trung bình cho nhiệt độ cao》ABH-22A 

 

《Máy sưởi không khí nóng công suất lớn cho nhiệt độ cao》ABH-28A

《Máy sưởi không khí nóng công suất lớn cho nhiệt độ cao》ABH-28A

 

《Máy sưởi không khí nóng loại đơn vị lắp ráp lớn》ABH-28AMX

《Máy sưởi không khí nóng loại đơn vị lắp ráp lớn》ABH-28AMX

 

<< Chi tiết sản phẩm cho máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D>>

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-13AM/220V-350W/L57/K + HCAFM

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-13AM/220V-350W/L57/K + HCAFM

 

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-19AM/220V-1.6kW/L120/K + HCAFM

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-19AM/220V-1.6kW/L120/K + HCAFM

 

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-34NM/220V-3kW/L290/K+ HCAFM

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-34NM/220V-3kW/L290/K+ HCAFM

 

<< Chi tiết sản phẩm cho máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn >>

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-13NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-13NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-19NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-19NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-34NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-34NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-43NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-43NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-50NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-50NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-102x6NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-102x6NM

 

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-140x6NM

《Máy sưởi không khí nóng cho phòng sạch và bán dẫn》 DGH-140x6NM

 

《Máy sưởi không khí nóng của bộ phận làm nóng bạch kim》PTH-13NM

《Máy sưởi không khí nóng của bộ phận làm nóng bạch kim》PTH-13NM