Home / Mạng thế giới

Mạng thế giới

Để lựa chọn mô hình và yêu cầu kỹ thuật, vui lòng liên hệ với trụ sở chính tại Nhật Bản.
Tất cả các sản phẩm được vận chuyển từ Nhật Bản bằng đường hàng không.

[Câu hỏi kỹ thuật và câu hỏi toàn diện]

Tên công ty Heat-tech Co.,Ltd.
Địa chỉ nhà International Medical Device Alliance
1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan
TEL 81-78-945-7894
FAX 81-78-945-7895
Surel info@heat-tech.biz

Giao dịch cũng có thể được thực hiện thông qua các công ty thương mại Nhật Bản.

Tên công ty Toyota Tsusho Vietnam Company Limited.
Địa chỉ nhà Sun Red River Building, 7th Fl. 23 Phan Chu Trinh Street,
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
TEL 84-24-3933-1018
FAX 84-24-3933-1028
E-mail https://toyotsu.com.vn/

 

Tên công ty Nihon Denkei Viet Nam Co.,Ltd.
Địa chỉ nhà 5th floor Lucky Building, No 79 Tran Thai Tong street, Cau Giay
district, Hanoi,Vietnam
TEL 84-24-3951-6505 / 6506 / 6507
FAX 84-24-3951-6508
E-mail info_ndv@n-denkei.com.vn

 

Tên công ty Nihon Denkei Viet Nam Co.,Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office
Địa chỉ nhà 5th Floor, Cantavil Premier Building, No. 01 Song Hanh street, Ha Noi
Highway, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
TEL 84-28-6264-6363 / 6364
FAX 84-28-6264-6365
E-mail info_ndv@n-denkei.com.vn

 

[ Korea ]

Tên công ty NEWENMAX CORPORATION.
Địa chỉ nhà  (135-712)
A-1104, Champs-Elysees Center, 889-5,Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea.
TEL 82-2-557-1515
FAX 82-2-557-1585
E-mail ener_max@hotmail.com

[ Taiwan ]

Tên công ty Hope Visionlink Technology Co., Ltd.
Địa chỉ nhà 2F., No.149, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
TEL 886-2-8792-9811 #17
FAX 886-2-8792-9812
E-mail hopetw@hopetw.com