Home / Air Blow Heater / Danh sách sản phẩm bộ dụng cụ phòng thí nghiệm nóng

Danh sách sản phẩm bộ dụng cụ phòng thí nghiệm nóng

Mục lục của trang này:

<< Tóm tắt sản phẩm>>

Chúng tôi đã chuẩn bị một bộ công cụ dễ sử dụng dành cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và những người phụ trách tạo mẫu.

<< Chi tiết sản phẩm cho máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D>>

Máy sưởi không khí nóng bộ dụng cụ thí nghiệm loại đầu đốt LKABH-13AM + HCAFM
Máy sưởi không khí nóng bộ dụng cụ thí nghiệm loại đầu đốt LKABH-13AM + HCAFM

 

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-13AM/220V-350W/L57/K + HCAFM
《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-13AM/220V-350W/L57/K + HCAFM

 

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-19AM/220V-1.6kW/L120/K + HCAFM
《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-19AM/220V-1.6kW/L120/K + HCAFM

 

《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-34NM/220V-3kW/L290/K+ HCAFM
《Máy sưởi không khí nóng Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D》LKABH-34NM/220V-3kW/L290/K+ HCAFM

 

<< Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D >>

Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-35CA/f15/12V-110W + HCV
Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-35CA/f15/12V-110W + HCV

 

Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-60FA/f30/36V-450W + HCVD
Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-60FA/f30/36V-450W + HCVD

 

Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-120FA/f45/200V-1kW + HCVD
Máy sưởi điểm halogen Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D LKHPH-120FA/f45/200V-1kW + HCVD

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen

Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-35A/f∞/200V-1kW +HCVD
Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-35A/f∞/200V-1kW +HCVD

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-55A/f25/200V-2kW + HCV
Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-55A/f25/200V-2kW + HCV

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-60A/f∞/200V-2kW + HCV
Bộ dụng cụ thí nghiệm R & D máy sưởi tuyến halogen LKHLH-60A/f∞/200V-2kW + HCV

 

<<Bộ dụng cụ phòng thí nghiệm chiếu xạ UV>>

Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím UVP-30-LK
Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím UVP-30-LK

 

Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím UVP-60-LK
Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím UVP-60-LK

 

Bộ thí nghiệm chiếu tia cực tím UVL-115-LK
Bộ thí nghiệm chiếu tia cực tím UVL-115-LK

 

contact us