Home / Movie / Metal heating

Metal heating

Làm nóng điểm hàn

 Đây là video về quá trình gia nhiệt chính xác vật hàn bằng máy sưởi que thủy tinh halogen. Vui lòng kiểm tra trang bên dưới để biết chi tiết sản phẩm.  

Read More »