Home / HS&HTS CODE

HS&HTS CODE

Mã HS và Hệ thống hài hòa

Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, thường được gọi tắt là hệ thống hài hòa hoặc hệ thống HS, là hệ thống được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức hải quan thế giới.
Các mã số của hệ thống hài hòa được gọi là mã HS. Trong lĩnh vực thương mại, khi cần khai báo nguồn gốc xuất xứ nhằm thu được các ưu đãi về thuế quan được áp dụng cho từng phạm trù quốc gia thì người ta đồng thời cũng thường ghi luôn mã HS để thuận tiện cho việc tính thuế tại các nước nhập khẩu.

Tại phiên họp tháng 6/2014, Hội đồng WCO đã thông qua khuyến nghị liên quan đến danh sách những chi tiết sửa đổi trong Danh mục HS, có hiệu lực vào ngày 01/01/2017 (HS 2017).Kể từ khi phiên bản HS hiện tại (HS 2012) có hiệu lực, Ủy ban HS đã sửa đổi phiên bản HS này trong gần 5 năm.
HS 2017 sẽ là phiên bản thứ sáu của HS từ khi Công ước HS có hiệu lực vào năm 1983.
HS 2017 sẽ có hiệu lực đối với tất cả các bên ký kết HS, ngoại trừ những sửa đổi bị phản đối. Phiên bản này gồm 234 phần sửa đổi.

Mã HS

Mã HS tên sản phẩm
8419.50.000 Máy nhiệt không khí nóng
8419.90.000 Máy nhiệt không khí nóng Vòi phun
8419.90.000 Máy nhiệt không khí nóng Kết nối
8419.90.000 Máy nhiệt không khí nóng Đứng
8419.90.000 Máy nhiệt không khí nóng Lắp khung
8419.90.000 Máy nhiệt không khí nóng Ống bảo vệ
8537.10.000 Máy nhiệt không khí nóng Bộ điều khiển
8419.50.000 Máy làm mát không khí lạnh
8537.10.000 Máy làm mát không khí lạnh Bộ điều khiển

 

Mã HS tên sản phẩm
8539.21.000 Máy nhiệt điểm halogen
8539.21.000 Máy nhiệt tuyến Halogen
8539.21.000 Máy nhiệt vòng halogen
8539.21.000 Thay đèn
8539.90.000 Đèn phản xạ sưởi Halogen
8539.90.000 Bộ làm mát bằng nước
8539.90.000 Bộ làm mát không khí
8539.90.000 Che cửa sổ kính
8539.90.000 Lắp khung
8539.90.000 Chân đế linh hoạt
8537.10.000 Bộ điều khiển máy nhiệt

 

8419.89.000 Máy nhiệt điểm hồng ngoại xa
8419.89.000 Máy nhiệt tuyến hồng ngoại xa
8419.89.000 Máy nhiệt bảng hồng ngoại xa
8537.10.000 Bộ điều khiển máy nhiệt

 

Mã HS tên sản phẩm
8543.70.000 Máy chiếu xạ điểm tia cực tím
8543.70.000 Máy chiếu tia cực tím
8539.20.000 Tia cực tím ánh sáng
8537.10.000 Bộ điều khiển chiếu xạ tia cực tím
8421.39.000 Máy khử mùi khử trùng loại ozone

 

Mã HS tên sản phẩm
8536.50.900 Máy đo mức chất lỏng cái trống
8536.50.900 Máy đo màng dầu bề mặt nước
Băng PEEK chống hóa chất chịu nhiệt
Đồ gá / thiết bị ngoại vi

 

Tải xuống Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022

Tải xuống Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022

Tải xuống Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022