Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.28 Đánh giá hoạt động ở nhiệt độ thấp của chất bán dẫn

No.28 Đánh giá hoạt động ở nhiệt độ thấp của chất bán dẫn

No.28 Đánh giá hoạt động ở nhiệt độ thấp của chất bán dẫn

《 Vấn đề 》

Không có thiết bị tốt để làm nguội mẫu với độ chính xác tuyệt đối.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Vòi phun kim cho phép làm mát chính xác.
Bộ điều khiển làm mát không khí lạnh có thể duy trì nhiệt độ cài đặt, do đó độ chính xác của thí nghiệm đã được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi