Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.29 Sự lão hóa ở nhiệt độ thấp của các linh kiện điện tử

No.29 Sự lão hóa ở nhiệt độ thấp của các linh kiện điện tử

No.29 Sự lão hóa ở nhiệt độ thấp của các linh kiện điện tử

《 Vấn đề 》

Không có thiết bị tốt để làm mát nội tuyến các linh kiện điện tử.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Bộ điều khiển máy làm mát không khí mát mẻ có thể duy trì nhiệt độ cài đặt nên chất lượng của sản phẩm đã được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi