Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.27 Phát triển cấu trúc tinh thể của vật liệu từ tính

No.27 Phát triển cấu trúc tinh thể của vật liệu từ tính

No.27 Phát triển cấu trúc tinh thể của vật liệu từ tính

《 Vấn đề 》

Không có thiết bị tốt nào có thể xác định chính xác nhiệt độ của vật liệu từ tính.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Vòi phun kim cho phép làm mát chính xác.
Bộ điều khiển làm mát không khí lạnh có thể duy trì nhiệt độ cài đặt, do đó độ chính xác của thí nghiệm đã được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi