Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.26 Kiểm tra độ bền lạnh của bộ lọc màu

No.26 Kiểm tra độ bền lạnh của bộ lọc màu

No.26 Kiểm tra độ bền lạnh của bộ lọc màu

《 Vấn đề 》

Không có thiết bị tốt để làm mát bộ lọc màu.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Bộ điều khiển làm mát không khí lạnh có thể duy trì nhiệt độ cài đặt, do đó độ chính xác của việc kiểm tra đã được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi