Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.25 Kiểm tra lão hóa lò xo ở nhiệt độ thấp

No.25 Kiểm tra lão hóa lò xo ở nhiệt độ thấp

No.25 Kiểm tra lão hóa lò xo ở nhiệt độ thấp

《 Vấn đề 》

Không có thiết bị tốt để làm mát lò xo cuộn.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Bộ điều khiển làm mát không khí lạnh có thể duy trì nhiệt độ cài đặt, do đó độ chính xác của việc kiểm tra đã được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi