Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.24 Làm mát cảm biến trong trường nóng

No.24 Làm mát cảm biến trong trường nóng

No.24 Làm mát cảm biến trong trường nóng

《 Vấn đề 》

Chỉ riêng với việc lọc không khí, nhiệt độ của cảm biến đã vượt quá phạm vi thông số kỹ thuật, đây là một vấn đề.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Sự trôi dạt nhiệt độ bị triệt tiêu và độ chính xác của phép đo được cải thiện.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi