Home / Air Blow Cooler / Best Applications List / No.31 Làm mát tấm cao su

No.31 Làm mát tấm cao su

No.31 Làm mát tấm cao su

《 Vấn đề 》

Cần phải làm mát tấm cao su định hình trước khi nó bị biến dạng.

《 ⇒Điểm Kaizen 》

Một máy làm mát không khí lạnh đã được sử dụng.
Làm mát ngăn chặn phản ứng tổng hợp.

 

Tới trang web sê-ri ABC
Ví dụ ứng dụng sê-ri ABC

Liên hệ chúng tôi